ค้นหา

 นักวิจัย : ทรงพล กาญจนชูชัย
นักวิจัย : นายทรงพล กาญจนชูชัย
Mr. Songphol Kanjanachuchai
รหัสนักวิจัย : 45050043
สังกัดหน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : songphol.k@chula.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 9
 ผลงานวิจัย
ปี 2536 :
  1. การพัฒนารถพ่วง สำหรับรถไถเดินตาม
ปี 2542 :
  1. การพัฒนารถพ่วง สำหรับรถไถเดินตาม
ปี 2545 :
  1. การประเมินผลทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง
  2. การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I)
ปี 2546 :
  1. การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I)
ปี 2549 :
  1. การประเมินผลทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง
ปี 2550 :
  1. การปลูกและวัดคุณสมบัติของอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตแผ่นฐานหลายตาราง
ปี 2552 :
  1. การปลูกและวัดลักษณะสมบัติของสื่อบันทึกข้อมูลที่มีลายบนผิวหน้าจากการประกอบตนเอง (ปีที่ 2)
ปี 2556 :
  1. การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th