ค้นหา

 นักวิจัย : วิรัตน์ โอภาสนิพัทธ์
นักวิจัย : นายวิรัตน์ โอภาสนิพัทธ์

รหัสนักวิจัย : 00019073
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2538 :
  1. เทอร์มิสเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 องศา C โดย ใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐาน
ปี 2540 :
  1. เทอร์มิสเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 องศา C โดย ใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th