ค้นหา

 นักวิจัย : พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
นักวิจัย : นางพิมพร ลีลาพรพิสิฐ
Mrs. Pimporn Leelapornpisid
รหัสนักวิจัย : 37030030
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 49
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การพัฒนาสารสกัดจากดอกอัญชันในรูปผงพ่นแห้ง
ปี 2534 :
 1. การศึกษาวิจัยเมล็ดแมงลักและการพัฒนายาเตรียมเพื่อใช้เป็นยาระบาย
ปี 2540 :
 1. การศึกษาวิจัยเมล็ดแมงลักและการพัฒนายาเตรียมเพื่อใช้เป็นยาระบาย
ปี 2541 :
 1. การพัฒนายาทาภายนอกสำหรับต้านการอักเสบจากเถารางจืดตอนที่ 1
 2. การพัฒนายาทาภายนอกสำหรับต้านการอักเสบจากเถารางจืดตอนที่ 1
ปี 2542 :
 1. การพัฒนาสารสกัดจากใบหมี่ เพื่อใช้ในยาเตรียมและเครื่องสำอางตอนที่ 1: การศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทและองค์ประกอบของสารสกัดจากใบหมี่
 2. การพัฒนายาทาภายนอกสำหรับต้านการอักเสบจากเถารางจืด ตอนที่ 2
ปี 2543 :
 1. การพัฒนาสารสกัดจากใบหมี่ เพื่อใช้ในยาเตรียมและเครื่องสำอางตอนที่ 1: การศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทและองค์ประกอบของสารสกัดจากใบหมี่
 2. การพัฒนายาทาภายนอกสำหรับต้านการอักเสบจากเถารางจืด ตอนที่ 2
ปี 2546 :
 1. การวิจัยเพื่อหาคุณสมบัติและสูตรที่เหมาะสมสำหรับไคโตแซนที่จะนำมาใช้ในการเคลือบฟิล์มยาเม็ด
 2. การพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง สำหรับวิเคราะห์ปริมาณอาร์บูตินในครีม
 3. การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดมะเกี๋ยงเพื่อใช้ทางยา เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง
ปี 2547 :
 1. การวิจัยเพื่อหาคุณสมบัติและสูตรที่เหมาะสมสำหรับไคโตแซนที่จะนำมาใช้ในการเคลือบฟิล์มยาเม็ด
ปี 2548 :
 1. การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดมะเกี๋ยงเพื่อใช้ทางยา เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง
ปี 2549 :
 1. การพัฒนาเครื่องสำอางรักษาสิวรูปแบบเจลจากสารสกัดกระบือเจ็ดตัว
 2. การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดและน้ำหมักของพืชไทย
 3. การพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง สำหรับวิเคราะห์ปริมาณอาร์บูตินในครีม
 4. การพัฒนาเครื่องสำอางรักษาสิวรูปแบบเจลจากสารสกัดกระบือเจ็ดตัว
ปี 2550 :
 1. การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวที่มีจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่
 2. การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวและของเมล็ดมะเกี๋ยง
 3. การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของว่านชักมดลูก
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปาจากพืชหอมไทยล้านนา
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกหน้าผสมน้ำมันหอมระเหยตามราศีเพื่อใช้สปา
 6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาสิวจากสารสกัดพืชที่ปลูกในท้องถิ่นภาคเหนือ
 7. การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 8. การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดและน้ำหมักของพืชไทย
ปี 2551 :
 1. การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของว่านชักมดลูก
 2. การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิว Propionibacterium acenes และ Staphylococus aureus ของเมล็ดมะเกี๋ยง
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดพืช ซึ่งให้ผลต้านสภาวะเครียดจากออกซิเดชั่นในผิวหนัง
 4. กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระทนร้อนของรงควัตถุกลุ่มไฟโคบิลิดโปรตีนจากไชยาในแบคทีเรียในน้ำพุร้อน เพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทนร้อนด้านอื่น
 5. การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิว Propionibacterium acnes และ Staphylococus aureus ของเมล็ดมะเกี๋ยง
 6. กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระทนร้อนของรงควัตถุกลุ่มไฟโคบิลิโปรตีนจากไซยาโนแบคทีเรียในน้ำพุร้อนเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ทนร้อนด้านอื่น
 7. การผลิตวัตถุดิบมูลค่าสูงจากสารสกัดใบหมี่ (Litsea glutinosa C.B. Robinson) ด้วยเทคโนโลยีนาโน เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผม
 8. การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ปี 2552 :
 1. การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 2. การสกัดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่
 3. การสกัดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลินา
 4. การผลิตสารลดแรงดึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 5. การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวที่มีจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่
 6. การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของว่านชักมดลูก
 7. การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 8. การพัฒนาสารสกัดจากดอกอัญชันในรูปผงพ่นแห้ง
 9. กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระทนร้อนของรงควัตถุกลุ่มไฟโคบิลิดโปรตีนจากไชยาในแบคทีเรียในน้ำพุร้อน เพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทนร้อนด้านอื่น
 10. การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( เฟส 3)
ปี 2553 :
 1. การสกัดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่
 2. การสกัดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลินา
ปี 2554 :
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดพืช ซึ่งให้ผลต้านสภาวะเครียดจากออกซิเดชั่นในผิวหนัง
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากสารสกัดมะเกี๋ยง
 3. การพัฒนาสารเมือกจากพืชไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางบำรุงผิวสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th