ค้นหา

 นักวิจัย : อรุณพร อิฐรัตน์
นักวิจัย : นางอรุณพร อิฐรัตน์
Mrs. Arunporn Itharat
รหัสนักวิจัย : 38030086
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : iarunporn@ratree.psu.ac.th
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของ Society of Phytochemistry
- รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม
- รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2555 : การพัฒนายาเม็ดจากสารสกัดกระเจี๊ยบแดง เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
จำนวนผลงานวิจัย : 43
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอน
 2. การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ ในรูปผงแห้งเปรียบเทียบกับวุ้นสุก
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอน
 2. การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ ในรูปผงแห้งเปรียบเทียบกับวุ้นสุก
ปี 2537 :
 1. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกที่รับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี 2538 :
 1. การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลา
ปี 2539 :
 1. การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ผงแห้ง และวุ้นผงแห้งที่ผสมสารเจือจางด้วยวิธีการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง
 2. การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ผงแห้ง และวุ้นผงแห้งที่ผสมสารเจือจางด้วยวิธีการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง
 3. การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ ในรูปผงแห้งเปรียบเทียบกับวุ้นสุก
ปี 2540 :
 1. ความรู้ ทัศนคติ ความพร้อมและพฤติกรรมการใช้สมุนไพร ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานของบุคลากรทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ ของประเทศไทย
 2. ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกที่รับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี 2541 :
 1. ต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บป่วย ผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้
ปี 2542 :
 1. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากหัวร้อยรู (Hydnophytum Formicarum Jack)
 2. การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอน
 3. การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลา
 4. ความรู้ ทัศนคติ ความพร้อมและพฤติกรรมการใช้สมุนไพร ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
ปี 2544 :
 1. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากหัวร้อยรู (Hydnophytum Formicarum Jack)
ปี 2547 :
 1. ต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บป่วย ผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้
ปี 2548 :
 1. การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
 2. การสกัดและการใช้ประโยชน์ใยอาหารจากกากผลฝรั่ง
ปี 2550 :
 1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
 2. การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
ปี 2551 :
 1. การสกัดและการใช้ประโยชน์ใยอาหารจากกากผลฝรั่ง
 2. การใช้สารสกัดจากขิงเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัด
 3. การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัด และ Dioscorealide B จากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea ต่อเซลล์มะเร็งปอด
 4. โครงการการทำมาตรฐานของพืชที่เป็นองค์ประกอบของตำรับเบญจกูล
 5. โครงการพัฒนาตำรับเบญจกูลเพื่อใช้ปรับสมดุลของร่างกายและเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วยมะเร็ง
 6. โครงการพัฒนาสารสกัดเบญจกูลเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ เสริมสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็ง
 7. การพัฒนาการสกัด และการควบคุมคุณภาพของสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบผสมที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส HIV
 8. โครงการการทำมาตรฐานของสมุนไพรที่นำมาทำผลิตภัณฑ์ผสมต้าน HIV และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
 9. โครงการ การศึกษาภูมิปัญญาการใช้เบญจกูลของหมอแผนไทย และการเก็บข้อมูลทางคลินิก
ปี 2552 :
 1. การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ ระดับอนูของสารสกัด และ Dioscorealide B ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมจากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea
 2. คุณสมบัติความคงตัวและการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อจุลินทรีย์ก่อโรค ในระบบทางเดินอาหารที่แยกได้จากเนื้อสุกร
 3. การศึกษาชุมชนต้นแบบในการดูแลบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในประเทศไทย
 4. โครงการพัฒนาตำรับเบญจกูลเพื่อใช้ปรับสมดุลของร่างกายและเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วยมะเร็ง
 5. การเตรียมการสกัดสมุนไพรผสมและการควบคุมคุณภาพสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบผสมที่มีฤทธิ์ต้าน HIV และการพัฒนาตำรับ
 6. การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัด และ Dioscorealide B จากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea ต่อเซลล์มะเร็งปอด
 7. การศึกษาสมุนไพรไทยในการรักษาโรคเอดส์เพื่อพัฒนาเป็นยา อุตสาหกรรม โครงการสารสกัดสมุนไพรผสม 3 ชนิด 4 ชนิด 5 ชนิด และ 8 ชนิด
ปี 2553 :
 1. การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ ระดับอนูของสารสกัด และ Dioscorealide B ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมจากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea
 2. คุณสมบัติความคงตัวและการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อจุลินทรีย์ก่อโรค ในระบบทางเดินอาหารที่แยกได้จากเนื้อสุกร
 3. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของผลไม้เมืองร้อน
 4. โครงการพัฒนาสารสกัดเบญจกูลเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็ง
 5. การศึกษาผลข้างเคียงและความเป็นพิษของตำรับยาเบญจกูลในคนปกติ
 6. โครงการพัฒนาตำรับเบญจกูลเพื่อใช้ปรับสมดุลของร่างกายและเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วยมะเร็ง
ปี 2558 :
 1. การพัฒนาสารสกัดจากกล้วยเพื่อใช้เป็นยาเครื่องสำอางและอาหารเสริมสุขภาพสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th