ค้นหา

 นักวิจัย : อรวรรณ ชัยลภากุล
นักวิจัย : นางสาวอรวรรณ ชัยลภากุล
Miss Orawan Chailapakul
รหัสนักวิจัย : 44030127
สังกัดหน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 32
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะแบบง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบซีเควนเชียลอินเจคชันอะนาลิซีส
 2. การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพ สำหรับตรวจวัดสารตกค้างประเภทยาปฏิชีวนะ และโลหะปนเปื้อนในอาหาร
 3. เทคนิคการคัดกรองและการวิเคราะห์แบบรู้ผลเร็ว :เครื่องมือของการค้นหายาใหม่ การวินิจฉัยโรคและความปลอดภัยของสุขภาพ
ปี 2542 :
 1. การพัฒนากลูโคสเซนเซอร์โดยใช้ Ru(NH3)6CI3 และใช้คอมโพสิทพอลิเมอร์ฟิล์ม
ปี 2543 :
 1. การเตรียมกลูโคสเซนเซอร์โดยวิธีตรึงเอนไซม์กลูโคสออกซิเดสในพอลีไพโรลและอนุพันธ์บนอิเล็กโทรดทองขนาดไมโคร
ปี 2544 :
 1. การเตรียมกลูโคสเซนเซอร์โดยวิธีตรึงเอนไซม์กลูโคสออกซิเดสในพอลีไพโรลและอนุพันธ์บนอิเล็กโทรดทองขนาดไมโคร
ปี 2545 :
 1. การพัฒนากลูโคสเซนเซอร์โดยใช้ Ru(NH3)6CI3 และใช้คอมโพสิทพอลิเมอร์ฟิล์ม
ปี 2549 :
 1. การหาปริมาณยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินในกุ้งโดยใช้เทคนิคโฮเปอร์ฟอร์มานส์ลิควิดโครมาโทรกราฟี ร่วมกับการตรวจวัดด้วยเทคนิคพัลส์แอมเพอโรเมทรี โดยใช้ขั้วไฟฟ้าเพชรที่โดปด้วยบอรอน
 2. การหาปริมาณยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินในกุ้งโดยใช้เทคนิคโฮเปอร์ฟอร์มานส์ลิควิดโครมาโทรกราฟี ร่วมกับการตรวจวัดด้วยเทคนิคพัลส์แอมเพอโรเมทรี โดยใช้ขั้วไฟฟ้าเพชรที่โดปด้วยบอรอน
ปี 2550 :
 1. การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล
 2. การใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์ในการบำบัดทางสิ่งแวดล้อม (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
 3. ไบโอฟาวลิงของพื้นผิวไคโทซานที่มีประจุและฟิล์มประกอบแบบบางของไคโทซานและอนุพันธ์ที่มีประจุ (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
 4. เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์ผสมของยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
 5. วิธีใหม่สำหรับผลิตคอมโพสิตของยางธรรมชาติและซิลิกาจากกระบวนการโซล-เจลของไซเลนในน้ำยาง (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
 6. อิทธิพลของสารเติมแต่งต่อสมรรถภาพพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมาก ชนิดอะคริลาไมด์ (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
 7. การตรวจสอบสมบัติการพิมพ์ผ้าไหมด้วยหมึกอิงก์เจ็ต (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
 8. การออกแบบระบบไมโครชิพคะพิลลารีอิเล็กโทร โฟเรซีสร่วมกับตัวตรวจวัดทาง
ปี 2551 :
 1. การเตรียมและตรวจสอบลักษณะเฉพาะของคอมพอซิตไทเทเนีย/คาร์บอนเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าทางเคมีไฟฟ้า
ปี 2552 :
 1. เทคนิคแบบใหม่สำหรับประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
 2. การออกแบบระบบไมโครชิพคะพิลลารีอิเล็กโทรโฟเรซีสร่วมกับตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดตัวชี้ทางชีวภาพ
 3. เทคนิคการคัดกรอง และการวิเคราะหืแบบรู้ผลเร็ว : เครื่องมือของการค้นหายาใหม่ การวินิจฉัย และความปลอดภัยของสุขภาพ
 4. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะแบบง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบซีเควนเชียลอินเจคชันอะนาลิซีส
 5. การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพ สำหรับตรวจวัดสารตกค้างประเภทยาปฏิชีวนะ และโลหะปนเปื้อนในอาหาร
 6. การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล
ปี 2553 :
 1. การใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์ในการบำบัดทางสิ่งแวดล้อม (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
 2. ไบโอฟาวลิงของพื้นผิวไคโทซานที่มีประจุและฟิล์มประกอบแบบบางของไคโทซานและอนุพันธ์ที่มีประจุ (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
 3. เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพอลิเมอร์ผสมของยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
 4. วิธีใหม่สำหรับผลิตคอมโพสิตของยางธรรมชาติและซิลิกาจากกระบวนการโซล-เจลของไซเลนในน้ำยาง (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
 5. อิทธิพลของสารเติมแต่งต่อสมรรถภาพพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมาก ชนิดอะคริลาไมด์ (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
 6. การตรวจสอบสมบัติการพิมพ์ผ้าไหมด้วยหมึกอิงก์เจ็ต (ภายใต้ : โครงการการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
 7. เทคนิคแบบใหม่สำหรับประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
ปี 2560 :
 1. Paper-based thioglycolic acid (TGA)-capped CdTe QD device for rapid screening of organophosphorus and carbamate insecticides.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th