ค้นหา

 นักวิจัย : จิรภาส ศรีเพชรวรรณดี 
นักวิจัย : จิรภาส ศรีเพชรวรรณดี 
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2560 :
  1. การศึกษาเปรียบเทียบผลของยาขับเหล็ก 3 ชนิดต่อสมองในภาวะเหล็กเกิน: การศึกษาจากไมโตคอนเดรียสู่หน้าที่ในสมองสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th