ค้นหา

 นักวิจัย : เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ
นักวิจัย : เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ
จำนวนผลงานวิจัย : 3
 ผลงานวิจัย
ปี 2557 :
  1. สมบัติและผลของการต้านเชื้อราของฟิล์มไคโตซานผสมน้ำมันหอมระเหยจากส้มต่ออายุการเก็บรักษาเค้กเนยกลิ่นส้ม
ปี 2558 :
  1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับกล้วยหอมและมะม่วงน้ำดอกไม้
ปี 2561 :
  1. การผลิตกระดาษปรับความชื้นและยับยั้งเชื้อแอนแทรคโนสเพื่อยืดอายุการเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th