ค้นหา

 นักวิจัย : สัมฤทธิ์ กิตติพยัคฆ์
นักวิจัย : สัมฤทธิ์ กิตติพยัคฆ์
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2560 :
  1. The optimization of the single photon emission computed tomography image quality via taguchi analysis: A feasibility study of a V-shaped phantom.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th