ค้นหา

 นักวิจัย : นำพร อินสิน
นักวิจัย : นำพร อินสิน

รหัสนักวิจัย : X0018769
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Email Address : y_a_m_qs@hotmail.com
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2554 :
  1. ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากสารสกัดหยาบเม่าหลวงเพื่อใช้ผลิตน้ำยาบ้วนปากยับยั้งแบคทีเรียสกุล Streptococcus ในช่องปาก
ปี 2560 :
  1. Paper-based thioglycolic acid (TGA)-capped CdTe QD device for rapid screening of organophosphorus and carbamate insecticides.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th