ค้นหา

 นักวิจัย : อ้อมใจ ขำหล่อ
นักวิจัย : น.ส.อ้อมใจ ขำหล่อ

รหัสนักวิจัย : X0014611
สังกัดหน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ วิทยาลัยเทคนิค
จำนวนผลงานวิจัย : 7
 ผลงานวิจัย
ปี 2552 :
  1. แชมพูสระผมจากมะกรูด
  2. ขายมิสทีน
  3. ความต้องการของเกษตรกรในการใช้ยาฆ่าแมลง
  4. วัชพืช Paper
  5. ดอกไม้ผ้าใยบัว
  6. สบู่เหลวจากสมุนไพร
  7. การสร้างเว็บ แผนกบัญชีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th