ค้นหา

 นักวิจัย : ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี
นักวิจัย : อ.นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี

รหัสนักวิจัย : X0009665
สังกัดหน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2552 :
  1. การได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานระหว่างการใช้เครื่อง fluoroscope ชนิดแสดงภาพ 3 มิติ ในการผ่าตัดบริเวณเข่า
  2. การได้รับรังสีของผู้ปฎิบัติงานการใช้เครื่อง fluoroscope ชนิดแสองภาพ 3 มิติ ในการผ่าตัดเข่าสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th