ค้นหา

 นักวิจัย : วิชิต อาภรณ์วิรัตน์
นักวิจัย : นพ.วิชิต อาภรณ์วิรัตน์

รหัสนักวิจัย : X0012243
สังกัดหน่วยงาน : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2552 :
  1. การศึกษาระยะที่ 3 แบบสุ่ม ไม่ทราบทั้งสองทางควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วยยาเพอทูซูแมบ+ยาทรานทูซูแม็บ+ยาโดซีแท็คเซ็ลเปรียบเทียบกับยาหลอก+ยาเพอทูซูแม็บ+ยาโดซีแท็คในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายที่มีเฮอทูเป็นบวก ซึ่งไ
  2. การศึกษาระยะที่ 3 ในหลายประเทศแบบสุ่มโดยเปิดเผยชื่อยาซูนิทินิบ มาเลต และยาโซราฟินิบในผู้ป่วยมะเร็งตับระยะลุกลามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th