ค้นหา

 นักวิจัย : ปาริชาติ เชาว์ปฏิภาณ
นักวิจัย : พญ.ปาริชาติ เชาว์ปฏิภาณ

รหัสนักวิจัย : X0010657
สังกัดหน่วยงาน : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2552 :
  1. การรักษาเส้นขนเส้นเล็กด้วยเลเซอร์ชนิด Long-Pulsed Nd:YAG โดยใช้ parameter ที่ต่างกัน :วิเคราะห์ทั้งพลังงานและขนาดของลำแสงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th