ค้นหา

 นักวิจัย : สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
นักวิจัย : ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

รหัสนักวิจัย : X0013271
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนผลงานวิจัย : 10
 ผลงานวิจัย
ปี 2552 :
  1. การศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของรังไข่ในแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์
  2. การเพาะเลี้ยงปลาดุกลำพันเพื่อพัฒนาเป็นสายพันธุ์ปลาสวยงามเพื่อการส่งออก
ปี 2555 :
  1. การประเมินทรีฟอยล์แฟคเตอร์เปปไทด์ในน้ำลายมนุษย์จากต่อมน้ำลายชนิดต่างๆ
ปี 2556 :
  1. ผลของใบผักชีฝรั่งต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูเม้าส์ กลไกการออกฤทธิ์ระดับโปรตีนด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ และผลต่อการอักเสบและการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ลำไส้มนุษย์
ปี 2557 :
  1. Scorpion-Venom-Peptide Effectively Kill Oral-Cancer-Cells but Not Toxic to Dental-Stem-Cells.
ปี 2559 :
  1. Endothelial Progenitor Cell Migration-Enhancing Factors in the Secretome of Placental-Derived Mesenchymal Stem Cells.
  2. Mass spectrometric analysis of host cell proteins interacting with dengue virus nonstructural protein 1 in dengue virus-infected HepG2 cells.
  3. Endothelial Progenitor Cell Migration-Enhancing Factors in the Secretome of Placental-Derived Mesenchymal Stem Cells.
  4. Molecular target of an anti-cancer compound from leaves of Clausena harmandiana (Pierre)
  5. Plasma lipidomics as a tool for diagnosis of extrahepatic cholangiocarcinoma in biliary strictures: A pilot study.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th