ค้นหา

 นักวิจัย : ชนินทร์ วิศวินธานนท์
นักวิจัย : ดร.ชนินทร์ วิศวินธานนท์

รหัสนักวิจัย : X0000982
สังกัดหน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. สมบัติเชิงแสงของจุดควอนตัมดอตที่เรียงเป็นแนวเส้นตรง
ปี 2556 :
  1. การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th