ค้นหา

 นักวิจัย : มรุต ญาณารณพ
นักวิจัย : นพ.มรุต ญาณารณพ

รหัสนักวิจัย : X0003748
สังกัดหน่วยงาน : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. การศึกษาเปรียบเทียบระยะโรคประเมินขณะผ่าตัดและเกรดก่อนผ่าตัดกับระยะโรคและเกรดกำหนดหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกความเสี่ยงต่ำในโรงพยาบาลราชวิถีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th