ค้นหา

 นักวิจัย : ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล
นักวิจัย : นพ.ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล

รหัสนักวิจัย : X0002740
สังกัดหน่วยงาน : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. Effect of endovenous misrowave ablation using to treat varicose vein in live animalสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th