ค้นหา

 นักวิจัย : วีระพันธ์ สุวรรณนามัย
นักวิจัย : นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย

รหัสนักวิจัย : X0004882
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. อาการนำของโรคเนื้องอกสมองที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th