ค้นหา

 นักวิจัย : ศันสนีย์ ไชยโรจน์
นักวิจัย : นางศันสนีย์ ไชยโรจน์
Mrs. Sansanee Chaiyaroj
รหัสนักวิจัย : 38020628
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : scscy@mahidol.ac.th
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
จำนวนผลงานวิจัย : 15
 ผลงานวิจัย
ปี 2538 :
 1. การศึกษาปฏิกริยาระหว่าง Receptor-ligand ที่มีผลต่อการเกาะติดของเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ Plasmodium Falciparum และความเกี่ยวข้องกับ Chromosome 9 Deletion.
ปี 2541 :
 1. การศึกษากลไกการเกาะติดของเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ Plasmodium falciparum กับ Chordnrtin Sulfate A
ปี 2543 :
 1. การศึกษาปฏิกิริยาระหว่าง Receptor-ligand ที่มีผลต่อการเกาะติดของเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ Plasmodium Falciparum และความเกี่ยวข้องกับ Chromosome 9 Deletion.
ปี 2544 :
 1. การศึกษากลไกการเกาะติดของเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ Plasmodium falciparum กับ Chordnrtin Sulfate A
ปี 2548 :
 1. การสร้างเครือข่ายงานวิจัยโรคเมลิออยโดสิส (melioidosis) และชีววิทยาของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
ปี 2550 :
 1. การศึกษาการตอบสนองของสารคัดหลั่งใน Placental malaria
 2. การปฏิสัมพันธ์ของ Toll-like Receptors และ C-type Lectin Receptor บนผิวเซลล์เจ้าบ้านกับ conidia และ Yeast ของเชื้อรา Penicillium marneffei และการนำไปสู่การกระตุ้นของโมเลกุล MyD88
 3. การทำนาย epitope ของแอนติเจนก่อโรคของเชื้อราโดยวิธี immunoinformatics และทำการประเมินคุณสมบัติของ epitope โดยวิธีทางอิมมูโนวิทยา
 4. การสร้างเครือข่ายงานวิจัยโรคเมลิออยโดสิส (melioidosis) และชีววิทยาของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
ปี 2551 :
 1. การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ในโฮสท์ที่ติดเชื้อพยาธิตัวจี๊ด
 2. การศึกษาบทบาทของสารคัดหลั่งใน placental malaria
ปี 2552 :
 1. การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันแบบ innate เมื่อตอบสนองต่อยาในกลุ่ม statins
 2. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาซึ่งเป็นสารสกัดจากเมล็ดลำไยเพื่อใช้รักษาการติดเชื้อในช่องปาก
ปี 2553 :
 1. การวินิจฉัยเพื่อจำแนกโรคฉี่หนูของผู้ป่วยในพื้นที่ระบาด
 2. การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันแบบ innate เมื่อตอบสนองต่อยาในกลุ่ม statinsสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th