ค้นหา

 นักวิจัย : อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ
นักวิจัย : นพ.อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ

รหัสนักวิจัย : X0006564
สังกัดหน่วยงาน : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. ค่า PSA ที่เหมาะสมในการช่วยแพทย์ตัดสินใจเลือกคนไข้เพื่อเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากซ้ำ หลังจากผลชิ้นเนื้อให้ผลเป็นลบในครั้งแรกสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th