ค้นหา

 นักวิจัย : ธวัช ดอนสกุล
นักวิจัย : นายธวัช ดอนสกุล
Mr. Thawat Donskul
รหัสนักวิจัย : 39040249
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลชมเชย
จำนวนผลงานวิจัย : 31
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษากำจัดลูกน้ำโดยชีววิธีด้วยหนอนพลานาเรีย
 2. การศึกษาโครโมโซมของปลาสลิดและปลาแรด
 3. การศึกษาโครโมโซมของปลาลิ้นหมาน้ำจืด 2 ชนิด ที่พบในประเทศไทย
 4. คาริโอไทพ์ของปลาแขยงโค้วและปลากดหม้อ
 5. การศึกษาโครโมโซมของปลาหลดจุดปลาหลดภูเขา ปลาหลด และปลากระทิงดำ ที่พบในประเทศไทย
 6. การแพร่กระจายสัณฐานวิทยาและเซลล์พันธุศาสตร์ ของปลาหัวตะกั่วในประเทศไทย
ปี 2528 :
 1. การศึกษาการเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ของไรน้ำ เพื่อการเศรษฐกิจในบ่อคอนกรีต
ปี 2531 :
 1. การศึกษาโครโมโซมของปลาดุกด้านและปลาดุกอุย ที่พบในประเทศไทย
 2. การศึกษาโครโมโซมของปลาดุกด้านและปลาดุกอุย ที่พบในประเทศไทย
ปี 2532 :
 1. การศึกษาโครโมโซมของปลากระทิงและปลากระทิงไฟที่พบในประเทศไทย
 2. การศึกษาการเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ของไรน้ำ เพื่อการเศรษฐกิจในบ่อคอนกรีต
ปี 2533 :
 1. การศึกษาโครโมโซมของปลาดุกด้านและปลาดุกอุย ที่พบในประเทศไทย
 2. การศึกษาโครโมโซมของปลากระทิงและปลากระทิงไฟที่พบในประเทศไทย
ปี 2534 :
 1. การศึกษาโครโมโซมของปลาช่อน ช่อนงูเห่า ชะโด กระสง และปลาก้างที่พบในประเทศไทย
 2. การศึกษาโครโมโซมของปลาเนื้ออ่อน ปลาแดง และปลาชะโอน ของไทย
 3. คาริโอไทม์ของปลาตะเพียนขาว ปลากระแหทอง และปลาแก้มช้ำ ในภาคกลางของประเทศไทย
 4. การศึกษากำจัดลูกน้ำโดยชีววิธีด้วยหนอนพลานาเรีย
 5. การศึกษาโครโมโซมของปลาสลิดและปลาแรด
 6. การศึกษาโครโมโซมของปลาลิ้นหมาน้ำจืด 2 ชนิด ที่พบในประเทศไทย
 7. คาริโอไทพ์ของปลาแขยงโค้วและปลากดหม้อ
ปี 2535 :
 1. การศึกษาโครโมโซมของปลาช่อน ช่อนงูเห่า ชะโด กระสง และปลาก้างที่พบในประเทศไทย
 2. การศึกษาโครโมโซมของปลาเนื้ออ่อน ปลาแดง และปลาชะโอน ของไทย
ปี 2536 :
 1. การศึกษาโครโมโซมของปลาหลดจุด ปลาหลดภูเขา ปลาหลด และปลากระทิงดำ ที่พบในประเทศไทย
ปี 2537 :
 1. คาริโอไทม์ของปลาตะเพียนขาว ปลากระแหทอง และปลาแก้มช้ำ ในภาคกลางของประเทศไทย
ปี 2539 :
 1. สัณฐานวิทยา และคาริโอไทฟ์ของปลาอะโรวาน่าวงศ์ย่อยในทวีปเอเซีย ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้
ปี 2540 :
 1. การแพร่กระจายสัณฐานวิทยาและเซลล์พันธุศาสตร์ ของปลาหัวตะกั่วในประเทศไทย
ปี 2543 :
 1. สัณฐานวิทยา และคาริโอไทฟ์ของปลาอะโรวาน่าวงศ์ย่อยในทวีปเอเซีย ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้
ปี 2544 :
 1. คาริโอไทป์ของปลาวงศ์ไซไพรนิดี 15 ชนิด ที่พบในประเทศไทย
ปี 2546 :
 1. คาริโอไทป์ของปลาวงศ์ไซไพรนิดี 15 ชนิด ที่พบในประเทศไทย
ปี 2549 :
 1. คาริโอไทป์ของเซลล์ตับในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 7 ชนิด ที่พบในประเทศไทย
ปี 2553 :
 1. คาริโอไทป์ของเซลล์ตับในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 7 ชนิด ที่พบในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th