ค้นหา

 นักวิจัย : กองเทพ เคลือบพณิชกุล
นักวิจัย : นายกองเทพ เคลือบพณิชกุล

รหัสนักวิจัย : 00075581
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2537 :
  1. การศึกษาผลกระทบจากปัญหาจราจร และแนวทางแก้ไขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี 2541 :
  1. การศึกษาผลกระทบจากปัญหาจราจร และแนวทางแก้ไขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th