ค้นหา

 นักวิจัย : อนุภาพ ถิรลาภ
นักวิจัย : นายอนุภาพ ถิรลาภ
Mr.
รหัสนักวิจัย : 00029750
สังกัดหน่วยงาน : - -
จำนวนผลงานวิจัย : 6
 ผลงานวิจัย
ปี 2534 :
  1. อุปสรรคและกลยุทธ์ในการจัดหาเทคโนโลยี
  2. การกำหนดเทคโนโลยีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปี 2535 :
  1. ควรจะมีนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำหรับประเทศไทยหรือไม่
  2. อุปสรรคและกลยุทธ์ในการจัดหาเทคโนโลยี
  3. การกำหนดเทคโนโลยีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปี 2539 :
  1. ควรจะมีนโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำหรับประเทศไทยหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th