ค้นหา

 นักวิจัย : สุกัญญา ลินพิศาล
นักวิจัย : นางสุกัญญา ลินพิศาล
Mrs. Sukanya Linpisarn
รหัสนักวิจัย : 38020022
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนผลงานวิจัย : 10
 ผลงานวิจัย
ปี 2543 :
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร กับแผลร้อนใน
ปี 2545 :
  1. การตรวจหา cagA และ vacA genotypes ของเชื้อ Helicobacter pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหารของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ โดยเทคนิค PCR
ปี 2546 :
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร กับแผลร้อนใน
  2. การตรวจหา cagA และ vacA genotypes ของเชื้อ Helicobacter pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหารของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ โดยเทคนิค PCR
ปี 2547 :
  1. การเปรียบเทียบ PCR primer ที่ต่างกันและการพัฒนาวิธีการ nested PCR ในการตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร
ปี 2548 :
  1. การเปรียบเทียบ PCR primer ที่ต่างกันและการพัฒนาวิธีการ nested PCR ในการตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร
ปี 2549 :
  1. การเปรียบเทียบยีน cagA, vacA และ iceA ของเชื้อ Helicobacter pylori และอาการทางคลินิกในสองภูมิภาคที่ต่างกันของประเทศไทย
ปี 2550 :
  1. การเปรียบเทียบยีน cagA, vacA และ iceA ของเชื้อ Helicobacter pylori และอาการทางคลินิกในสองภูมิภาคที่ต่างกันของประเทศไทย
ปี 2551 :
  1. การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของขมิ้นชันในผู้ป่วยกระเพาะอาหารอักเสบ เนื่องจากการติดเชื้อ Helicobacter pylori
ปี 2554 :
  1. การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของขมิ้นชันในผู้ป่วยกระเพาะอาหารอักเสบ เนื่องจากการติดเชื้อ Helicobacter pyloriสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th