ค้นหา

 นักวิจัย : สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
นักวิจัย : นายสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
Mr. Soottiporn Chittmittrapap
รหัสนักวิจัย : 39020131
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หน่วยงานราชการอิสระ
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนาด้านการวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทย
ปี 2554 :
  1. ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนาด้านการวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th