ค้นหา

 นักวิจัย : เอกชัย รัตนปทุมวงศ์
นักวิจัย : นายเอกชัย รัตนปทุมวงศ์
Mr. Ekachai Rattanapatumwong
รหัสนักวิจัย : 47080012
สังกัดหน่วยงาน : บริษัท บางปะกงอินดัสเตรียล พาร์ค 2 จำกัด (มหาชน) บริษัทเอกชน
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2543 :
  1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิต
ปี 2544 :
  1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศึกษาเฉพาะกรณี บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิตสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th