ค้นหา

 นักวิจัย : สกนธ์กาญจน์ ปิฏกานนท์
นักวิจัย : นางสาวสกนธ์กาญจน์ ปิฏกานนท์
Miss Sakonkarn Pitakanon
รหัสนักวิจัย : 00904733
สังกัดหน่วยงาน : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคม
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. การฟอกเงินโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร : ศึกษาเฉพาะกรณีข้อเสนอแนะพิเศษของหน่วยป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
ปี 2551 :
  1. การฟอกเงินโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร : ศึกษาเฉพาะกรณีข้อเสนอแนะพิเศษของหน่วยป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th