ค้นหา

 นักวิจัย : ไชยยศ เหมะรัชตะ
นักวิจัย : นายไชยยศ เหมะรัชตะ
Mr. Chaiyos Hemarajata
รหัสนักวิจัย : 39070010
สังกัดหน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 10
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในกฎหมายขายฝาก
ปี 2526 :
  1. การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในกฎหมายขายฝาก
ปี 2530 :
  1. มาตรการทางกฎหมายในการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม
ปี 2534 :
  1. การกำหนดราคาสินทค้าและป้องกันการผูกขาดทางการค้า
  2. มาตรการทางกฎหมายในการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม
ปี 2540 :
  1. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  2. การกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดทางการค้า
ปี 2542 :
  1. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปี 2550 :
  1. การฟอกเงินโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร : ศึกษาเฉพาะกรณีข้อเสนอแนะพิเศษของหน่วยป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
ปี 2551 :
  1. การฟอกเงินโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร : ศึกษาเฉพาะกรณีข้อเสนอแนะพิเศษของหน่วยป้องกันอาชญากรรมทางการเงินสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th