ค้นหา

 นักวิจัย : มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ
นักวิจัย : นางมัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ
Mrs. Mallawee Adulwatanasiri
รหัสนักวิจัย : 38060634
สังกัดหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนผลงานวิจัย : 8
 ผลงานวิจัย
ปี 2527 :
  1. สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2532 :
  1. สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2535 :
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของการทดสอบจัดระดับ และทัศนคติกับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปี 2537 :
  1. ปัญหาการปรับตัวและวิธีการแก้ไขของนักเรียนประถมศึกษา
  2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของการทดสอบจัดระดับ และทัศนคติกับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปี 2540 :
  1. ปัญหาการปรับตัวและวิธีการแก้ไขของนักเรียนประถมศึกษา
ปี 2544 :
  1. การพัฒนาครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2545 :
  1. การพัฒนาครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th