ค้นหา

 นักวิจัย : สมจิต โชติชัยสถิตย์
นักวิจัย : นายสมจิต โชติชัยสถิตย์
Mr. Somchit Chotchaisthit
รหัสนักวิจัย : 41010057
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 7
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การแก้สมการ X4-Y4 =Z4 ในจำนวนเต็มเกาส์
ปี 2538 :
  1. การแก้สมการ X2+Uy2 = Z2 ในจำนวนเต็มเกาส์ โดยที่ U เป็นจำนวนเฉพาะเกาส์คี่
ปี 2539 :
  1. ผลเฉลยของสมการ X4+UY4 = Z2 ในจำนวนเต็มเกาส์ เมื่อ u เป็นจำนวนเฉพาะคู่
  2. การแก้สมการ X4-Y4 =Z4 ในจำนวนเต็มเกาส์
ปี 2540 :
  1. การแก้สมการ X2+Uy2 = Z2 ในจำนวนเต็มเกาส์ โดยที่ U เป็นจำนวนเฉพาะเกาส์คี่
  2. ผลเฉลยของสมการ X4+UY4 = Z2 ในจำนวนเต็มเกาส์ เมื่อ u เป็นจำนวนเฉพาะคู่
ปี 2550 :
  1. การพิสูจน์เกี่ยวกับกึ่งกลุ่มที่มีสมาชิก 3 ตัว ที่มีสมาชิกนิจพลสองตัวสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th