ค้นหา

 นักวิจัย : สง่า สืบเพ็ง
นักวิจัย : นายสง่า สืบเพ็ง
Mr. Sanga Seubpeng
รหัสนักวิจัย : 54010067
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 3
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปี 2554 :
  1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปี 2557 :
  1. การใช้ประโยชน์น้ำมันสกัดจากเปลือกส้มเพื่อเป็นน้ำมันไบโอดีเซล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th