ค้นหา

 นักวิจัย : หิรัญ หิรัญรัตนพงศ์
นักวิจัย : นายหิรัญ หิรัญรัตนพงศ์
Mr. Hirun Hirunrattanapong
รหัสนักวิจัย : 54010066
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 3
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปี 2550 :
  1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ เขาคิชกูฏ เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
ปี 2554 :
  1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th