ค้นหา

 นักวิจัย : สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
นักวิจัย : นายสมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
Mr. Somchai Prasitjutrakul
รหัสนักวิจัย : 40050016
สังกัดหน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 6
 ผลงานวิจัย
ปี 2540 :
  1. การออกแบบแฟ้มผกผันเพื่อการค้นคืนข้อความไทย
  2. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจินตทัศน์ข้อมูลแบบสามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลา
ปี 2541 :
  1. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจินตทัศน์ข้อมูลแบบสามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลา
ปี 2542 :
  1. การพัฒนาระบบโทรทัศน์ที่สามารถซ่อนคำบรรยายภาษาไทย-อังกฤษ
  2. การออกแบบแฟ้มผกผันเพื่อการค้นคืนข้อความไทย
ปี 2543 :
  1. การพัฒนาระบบโทรทัศน์ที่สามารถซ่อนคำบรรยายภาษาไทย-อังกฤษสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th