ค้นหา

 นักวิจัย : สุมนทิพย์ บุนนาค
นักวิจัย : นางสาวสุมนทิพย์ บุนนาค
Miss Sumontip Bunnag
รหัสนักวิจัย : 40040275
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 18
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอม และข้าวทนเค็ม และการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเค็ม
ปี 2550 :
 1. การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์และการส่งถ่ายยีน antisense ACC oxidase สู่กล้วยไม้ม้าวิ่ง (DORITIS PULCHERIMA)
ปี 2551 :
 1. การอนุรักษ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherima Lindl.) ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี Encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
 2. การบำบัดน้ำเสียจากน้ำทิ้งโรงงานทำขนมจีนโดยใช้สาหร่ายสไปรูไลนา
ปี 2552 :
 1. การส่งถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L.) ดัดแปรพันธุกรรม
 2. การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เขาแพะ (Cleisostoma arietinum (Rchb.f Garay) ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี Encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
 3. การส่งถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L.) ดัดแปลงพันธุกรรม
 4. การถ่ายยีน chitinase สู่อ้อย (Saccharum officinarum L.) พันธุ์ Phil 66-07 และพันธุ์ Motr Phol 99-94 และการตรวจสอบการแสดงออกของยีน chitinase ในอ้อยดัดแปรพันธุกรรม
 5. การถ่ายยีน chitinase สู่อ้อย(Saccharum officinarum L.) พันธุ์ Phil 66-07 และพันธุ์ MitrPhol 99-94 และการตรวจสอบการแสดงออกของยีน chitinase ในอ้อยดัดแปรพันธุกรรม
 6. ผลของการต่อกิ่งและการแช่เมล็ดในน้ำเกลือก่อนเพาะต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
 7. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 8. การส่งถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L. ดัดแปรพันธุกรรม
ปี 2553 :
 1. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอม และข้าวทนเค็ม และการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเค็ม
 2. การอนุรักษ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherima Lindl.) ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี Encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
ปี 2554 :
 1. การส่งถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน Chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L.) ดัดแปรพันธุกรรม
 2. การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เขาแพะ (Cleisostoma arietinum (Rchb.f Garay) ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี Encapsulation dehydration และการทำเมล็ดเทียม
 3. ผลของการต่อกิ่งต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
 4. การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ระยะยาวในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธี Cryopreservationสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th