ค้นหา

 นักวิจัย : ประสงค์ สงวนธรรม
นักวิจัย : นายประสงค์ สงวนธรรม
Mr. Prasong Saguantam
รหัสนักวิจัย : 54040210
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ปี 2548 :
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
ปี 2550 :
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
ปี 2559 :
  1. การจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
  2. การสร้างแผนที่แหล่งเชื้อเพลิงเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดไฟในป่าพรุควนเคร็งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th