ค้นหา

 นักวิจัย : สุรีย์ นานาสมบัติ
นักวิจัย : นางสาวสุรีย์ นานาสมบัติ
Miss Suree Nanasombat
รหัสนักวิจัย : 38040438
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : knsuree@kmitl.ac.th
รางวัลที่ได้รับ : - ผลงานวิทยานิพนธ์คุณภาพดี
จำนวนผลงานวิจัย : 16
 ผลงานวิจัย
ปี 2539 :
 1. การเปรียบเทียบอาหารเลี้ยงเชื้อ Rambach agar และ MSRV agar กับ differential medium ชนิดอื่นๆ สำหรับ การตรวจหา Salmonella ในอาหารที่มีค่าวอเตอร์แอ๊คติวิตี้สูงและอาหารที่มีค่าวอเตอร์แอ๊คติวิตี้ต่ำ
ปี 2540 :
 1. การเปรียบเทียบอาหารเลี้ยงเชื้อ Rambach agar และ MSRV agar กับ differential medium ชนิดอื่นๆ สำหรับ การตรวจหา Salmonella ในอาหารที่มีค่าวอเตอร์แอ๊คติวิตี้สูงและอาหารที่มีค่าวอเตอร์แอ๊คติวิตี้ต่ำ
ปี 2549 :
 1. การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ฤทธิ์ต้านการเกิดอนุมูลอิสระ และสารออกฤทธิ์ในสารสกัดจากพืชผักพื้นบ้านของไทย
ปี 2550 :
 1. การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ฤทธิ์ต้านทานการเกิดอนุมูลอิสระ และสารออกฤทธิ์ในสารสกัดจากผักพื้นบ้านของไทย
 2. การพัฒนากล้าเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับการผลิตอาหารหมักจากสัตว์น้ำ
 3. การพัฒนากล้าเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก สำหรับการผลิตอาหารหมักจากสัตว์น้ำ
ปี 2552 :
 1. การลดปริมาณไนไตรต์ตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บ่มโดยใช้จุลินทรีย์ที่สร้างเอนไซม์ไนไตรต์รีดักเทสร่วมกับการใช้สารทดแทนไนไตรต์ชนิดอื่น
 2. การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ฤทธิ์ต้านการเกิดอนุมูลอิสระ และสารออกฤทธิ์ในสารสกัดจากพืชผักพื้นบ้านของไทย
 3. การลดปริมาณไนไตรต์ตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บ่มโดยใช้จุลินทรีย์ที่ สร้างเอนไซม์ไนไตรต์รีดักเทสร่วมกับการใช้สารทดแทนไนไตรต์ชนิดอื่น
ปี 2553 :
 1. การลดปริมาณไนไตรต์ตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บ่มโดยใช้จุลินทรีย์ที่ สร้างเอนไซม์ไนไตรต์รีดักเทสร่วมกับการใช้สารทดแทนไนไตรต์ชนิดอื่น
ปี 2554 :
 1. การลดปริมาณไนไตรต์ตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บ่ม โดยใช้จุลินทรีย์ที่สร้างเอนไซม์ไนไตรต์รีดักเทสร่วมกับการใช้สารทดแทนไนไตรต์ชนิดอื่น
 2. การลดปริมาณไนไตรต์ตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บ่ม โดยใช้จุลินทรีย์ที่สร้างเอนไซม์ไนไตรต์รีดักเทสร่วมกับการใช้สารทดแทนไนไตรต์ชนิดอื่น
ปี 2555 :
 1. ผลของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรต่อการต้านออกซิเดชันในน้ำมันปาล์มที่ผ่านการทอดซ้ำ
ปี 2556 :
 1. การผลิตแบทเทอริโอซินจากแบคทีเรียกรดแลคติกเพื่อใช้เป็นสารถนอมอาหารชีวภาพ
 2. การคัดเลือกสมุนไพรไทยต้านโรคอัลไซเมอร์ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้
ปี 2558 :
 1. การศึกษากิจกรรมของสารพรีไบโอติกในผักและผลไม้ของไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th