ค้นหา

 นักวิจัย : นุชญา ณ สงขลา
นักวิจัย : นางสาวนุชญา ณ สงขลา

รหัสนักวิจัย : 00067213
สังกัดหน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2545 :
  1. การป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนของเกษตรกรในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ปี 2549 :
  1. การป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนของเกษตรกรในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th