ค้นหา

 นักวิจัย : ฉลอง แก้วประเสริฐ
นักวิจัย : นายฉลอง แก้วประเสริฐ
Mr. Chalong Kaewprasirt
รหัสนักวิจัย : 00908584
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 5
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. กระบวนการพัฒนาและจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 จังหวัดภาคใต้ : ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ปี 2552 :
  1. การประเมินทางเทคนิค-เศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลม ตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย
  2. การประเมินทางเทคนิค-เศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลม ตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย
ปี 2553 :
  1. กระบวนการพัฒนาและจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 จังหวัดภาคใต้ : ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ปี 2554 :
  1. การประเมินศักยภาพ-เทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th