ค้นหา

 นักวิจัย : ชิดชม ฮิรางะ
นักวิจัย : นางชิดชม ฮิรางะ
Mrs. Chidchom Hiraga
รหัสนักวิจัย : 38040758
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 16
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. กรรมวิธีการผลิตหัวปลีและไส้หยวกกล้วยบรรจุกระป๋อง
 2. การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
ไม่ระบุ :
 1. กรรมวิธีการผลิตหัวปลีและไส้หยวกกล้วยบรรจุกระป๋อง
 2. การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
ปี 2536 :
 1. การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพไวน์ข้าวของไทย
ปี 2539 :
 1. การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพไวน์ข้าวของไทย
ปี 2540 :
 1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตใยอาหารจากกากนมถั่วเหลือง
 2. กรรมวิธีการผลิตหัวปลีและไส้หยวกกล้วยบรรจุกระป๋อง
ปี 2542 :
 1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตใยอาหารจากกากนมถั่วเหลือง
ปี 2548 :
 1. การยกระดับคุณภาพเครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้านเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน : ลำไยสกัดเข้มข้น
ปี 2551 :
 1. การผลิต Inulin และ Oligofructose จากกล้วยเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร
 2. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ปี 2552 :
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชโภชนาจากกระเจี๊ยบแดง
ปี 2553 :
 1. การยกระดับคุณภาพเครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้านเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน : ลำไยสกัดเข้มข้น
ปี 2558 :
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพริกชี้ฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกสู่ภูมิภาคอาเซียนและลดปัญหาวัตถุดิบล้นตลาด
 2. การพัฒนาการผลิตและระบบการจัดการฟาร์มเห็ดสมุนไพรเพื่อการนำมาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในเชิงบูรณาการร่วมกับเห็ดเศรษฐกิจสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th