ค้นหา

 นักวิจัย : วราพงษ์ ฤาชา
นักวิจัย : นางวราพงษ์ ฤาชา
Mrs. Warapong Luecha
รหัสนักวิจัย : 46040144
สังกัดหน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2533 :
  1. การศึกษาสภาพการทำสวนส้มโอของเกษตรกรในภาคกลาง
ปี 2535 :
  1. การศึกษาสภาพการทำสวนส้มโอของเกษตรกรในภาคกลางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th